22 decembrie 2012

Strategia Postolache şi Declaraţia de la Snagov"Strategia Postolache" se referea la măsurile pe care urma să le ia România în vederea aderării la Uniunea Europeană. Tudorel Postolache este un politruc (întâmplător, academician), pus de Iliescu să facă o comisie care să formuleze strategia pentru aderarea la UE (neocomuniştii gorbaciovişti se convertiseră deja la globalism).

"Declaraţia de la Snagov" (din 1995) este semnată de partidele parlamentare, care se angajează oficial să susţină "proiectul european" şi să acţioneze pentru atingerea acestui scop urmând linia "Strategiei Postolache".


Declaraţia de la Snagov    

Întruniţi astăzi, 21 iunie 1995, la Snagov, semnatarii prezentei Declaraţii constată că "Strategia naţională de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană" elaborată de Comisia special constituită în acest scop, din reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai Guvernului, ai cercurilor academice, ai societăţii civile exprimă orientarea fermă a României de a-şi axa dezvoltarea pe promovarea atributelor unei societăţi democratice - statul de drept, pluralismul politic, separarea puterilor, alegeri libere, respectarea drepturilor omului, inclusiv ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, crearea unei economii de piaţă eficiente şi durabile, compatibile cu principiile, normele, mecanismele, instituţiile şi politicile Uniunii Europene.

Obiectivul strategic naţional al aderării României la Uniunea Europeană constituie un punct nodal al solidarităţilor şi convergenţelor forţelor politice şi sociale ale ţării, reprezentând o şansă istorică de a promova idealurile şi interesele fundamentale ale poporului român, identitatea şi tradiţiile sale, într-o largă deschidere internaţională, posibilitatea ca prin eforturi proprii, susţinute de o amplă cooperare, să poată fi atenuate şi elimi nate în timp decalajele faţă de ţările avansate, să se realizeze modernizarea României, în pas cu exigenţele tranziţiei la societatea informatică şi crearea, pe această bază, a condiţiilor pentru ridicarea nivelului de trai şi a calităţii vieţii tuturor cetăţenilor României.

Semnatarii susţin concluzia Comisiei conform căreia, prin eforturi perseverente, există premise ca la orizontul anului 2000, alături de alte ţări asociate, România să dispună de capacitatea de a îndeplini condiţiile esenţiale de aderare.

Semnatarii Declaraţiei apreciază spiritul în care a avut loc elaborarea strategiei şi a lucrărilor de fundamentare a acesteia, confruntarea pe deplin liberă de opinii, confruntarea de opinii în sens constructiv, în slujba interesului naţional, a destinului României în lumea contemporană. într-un climat de dezbateri constructive, de înaltă rigoare ştiinţifică, ceea ce a permis ca prin dialog să fie cultivată convingerea că renaşterea României, redresarea ei generală se decid acum.

Acest spirit se cere a fi promovat în continuare, în vederea instaurării unui climat de realism politic, de solidaritate activă, care să orienteze confruntarea de opinii în sens constructiv, în slujba interesului naţional, a destinului României în lumea contemporană.

Niciun comentariu:


Postări populare