18 noiembrie 2013

"Stângiştii și liberalii se tem de o schimbare conservatoare la nivel european"Prioritate de dreapta: 

Traducerea articolului apărut la Free Poland Info, "Hungarian intellectuals' dramatic letter" ("Scrisoarea dramatică a intelectualilor din Ungaria"):

Un grup de câteva sute de intelectuali unguri au semnat o scrisoare deschisă dramatic intitulată "Către cetățenii Europei", despre falsificarea realității, minţirea opiniei publice, crearea de amenințări non-existente, și mai presus de toate - despre amenințarea cu bau-baul regimului de dreapta. Faptele prezentate în scrisoare sună foarte familiar pentru noi, polonezii. Mai jos, textul scrisorii :

Scrisoare deschisă către cetățenii Europei

Dragi prieteni,

De la alegerile din 2010 a fost pornită o campanie sistematică de defăimare îndreptată împotriva Ungariei, prin care ziare de mare circulație, emisiuni de televiziune și alte mijloace media răspândesc în mod tendenţios știri false și care o discreditează sistematic, zi de zi. Aceste știri încearcă să convingă opinia publică, care nu este familiarizată cu realitatea ungară, că democrația a fost subminată în Ungaria, că minoritățile sunt persecutate, că presa nu este liberă, că oamenii obișnuiți trebuie să se teamă, că a erupt un antisemitism și nişte prejudecăți furibunde, și că o elită de extremă dreapta se pregătește să introducă o dictatură totalitară.

Aceste relatări nu au nicio legătură cu realitatea. Există democrație în Ungaria, nimeni nu este discriminat din cauza originii sale și fiecare este liber să-şi publice propriile opinii. Noua lege fundamentală a Ungariei, care a înlocuit fosta constituție stalinistă, cu o întârziere de douăzeci de ani după eliminarea dictaturii socialiste, este în conformitate cu standardele europene și cu cele mai bune tradiții din cei peste o mie de ani de statalitate ungară.

Dragi prieteni,

Noi urmărim aceste reportaje cu o îngrijorare tot mai mare, pentru că secolul al XX-lea ne-a învățat de multe ori că campaniile de defăimare prin mass-media față de țările stigmatizate ca vinovate au fost uneori urmate de intervenții militare reale. Noi nu dorim să împărtășim soarta țărilor declarate "vinovate", așa că vă rugăm să vă informaţi cu privire la starea actuală de lucruri din Ungaria personal, sau, în cazul în care nu este posibil, prin oameni de încredere, și din cât mai multe surse posibil.

Tabăra conservatoare de centru-dreapta a câștigat o victorie din care a rezultat cea mai mare majoritate, de două treimi, prin alegeri democratice care au avut loc în Ungaria în 2010. Această victorie a existat fiindcă marea majoritate a societății s-a săturat de dezastrul cauzat de conducerea de stânga și liberală post-comunistă.

Noi numim această mare schimbare spirituală "revoluția de două treimi", deoarece aceasta a dus la o revoluție socială care a permis închiderea epocii temporare post-comuniste printr-un cadru constituțional. Această epocă extrem de ambivalentă a fost dominată de o stângă al cărei motto a fost: "N-o fi moral, dar este legal".

Dragi prieteni,

Din ce în ce mai mulţi dintre colegii noștri unguri care au emigrat în trecut în Germania, Anglia și în alte țări, inclusiv în Statele Unite, ne spun că sunt întrebaţi acolo aproape în fiecare zi despre evenimentele din Ungaria și li se cer explicații privind veştile groaznice pe care ziarele locale le răspândesc. Noi nu putem răspunde la fiecare dintre aceste afirmații false, parţial pentru că nu am avea suficient timp, și parțial pentru că aceste instituții mass-media nu sunt dispuse să ofere spaţiu pentru opiniile noastre.

Ar trebui să înțelegeţi, totuși, că nu este o cruciadă împotriva Ungariei. Aceasta cruciadă este reacția intelectualilor de stânga și a celor liberali, care domină mass-media internațională, faţă de înfrângerea devastatoare pe care alegătorii unguri le-au administrat-o, și faţă de revoluția conservatoare din Ungaria. Stângiştii și liberalii se tem de o schimbare conservatoare la nivel european, acesta este motivul pentru care doresc să anuleze rezultatele schimbării din Ungaria și au lansat o campanie de defăimare împotriva noastră.

Am spus, în perioada cea mai critică, că "noi credem în puterea dragostei și unității". Această credință ne-a permis nu numai să închidem haotica epoca post-comunistă după douăzeci de ani, o dată pentru totdeauna, dar, de asemenea, sa ne apărăm rezultatele deciziilor noastre. La marșurile la care au participat un milion şi jumătate de oameni, un număr extraordinar în termeni europeni, am depus un jurământ să apărăm guvernul, pe care noi l-am ales, împotriva atacurilor externe.

Dragi prieteni,

Vă rugăm să ne credeți că oamenii revoluției din 1956 știu și astăzi că munca grea, democrația corectă, independența națională, toleranța și înțelegerea reciprocă sunt capabile de lucruri miraculoase.

Vă rugăm să vă convingeţi personal de veridicitatea declarațiilor noastre.

În încheiere, vă rugăm să transmiteţi mesajul ungurilor către toţi cetățenii din Uniunea Europeană: "Vom continua să credem cu fermitate în puterea dragostei și a unității".

Budapesta, aprilie 2013

Semnatarii

Dr. Andrasofszky Barna, Albert Gábor, Balassa Sándor, Bandy Péter, dr. Bardi László, Bayer Zsolt, dr. Békeffy Magdolna, Bencsik András, Bencsik Gábor, dr. Bíró Zoltán, Callmeyer Ferenc, Császár Angela, Csete György, Csizmadia László, dr.. Csókay András, Dörner György, Erkel Tibor, Fricz Tamás, dr. Galgóczy Gábor, dr. Gedai István, dr. Gyulay Endre, dr. Hámori József, Hampel Katalin, Huth Gergely, Jókuthy Zoltán, Juhász Judit, dr.. Kellermayer Miklós, dr. Kisida Elek, Kondor Katalin, dr. Kováts-Németh Mária, dr. Körmendi Béla, dr. Lentner Csaba, dr. Marton Ádám, May Attila, Méry Gábor, Monspart Sarolta, Náray-Szabó Gábor, Osztie Zoltán, Palkovics Imre, dr. Papp Lajos, Pataky Attila, Pozsgai Zsolt, Pozsonyi Ádám, Schulek Ágostonné, dr. Szabó József, dr. Szakter Mátyás, Szalay Károly, Szarka Eszter, Szarka István, dr. Szijarto István, Szőnyi Kinga, Szűcs Julianna, Takács Zsuzsa, Tamás Menyhért, Tóth Gy. László, dr. Tóth Kálmán, Turcsány Péter, Weinwurm Árpád, dr. Weinzierl Tamás, Zárug Péter, Zsoldos Ferenc

și alte 2.000 de semnături ale reprezentanților intelectuali implicați în Mișcarea Spirituală de Apărare a Statului, creată la inițiativa Forumului Solidarității Civice, CÖF.

*    *    *

Intelectualii polonezi se solidarizează cu cei unguri, cei români ies în stradă cu papioane...

Intelectualii polonezi se solidarizează printr-o scrisoare-apel cu intelectualii unguri, care au semnat scrisoarea intitulată "Către cetățenii Europei" și în care este demascată campania calomnioasă împotriva Ungariei, îndreptată mai ales contra guvernului Fidesz, condus de Viktor Orbán.

Traducerea articolului apărut la Free Poland Info:

Declarația președintelui Cluburilor Academic-Civice "Lech Kaczynski" din Poznań, Cracovia, Varșovia, Łódź, în sprijinul scrisorii deschise către cetățenii Europei, iniţiată de intelectuali unguri


Noi, membrii comunității academice, adunaţi în Cluburile Academic-Civice (AKO), vrem să ne exprimăm solidaritatea cu intelectualii unguri - semnatarii scrisorii deschise "Către cetățenii Europei". Susținem integral scrisoarea - atât forma sa dramatică cât și precizia dureroasă cu care descrie situația actuală a Ungariei.

Îi admirăm frații noștri unguri pentru determinarea și curajul lor în restaurarea valorilor creștine, pe care şi noi le prețuim și care, o simțim, sunt la fel de amenințate în țara noastră. 


Condamnăm cu tărie și ne exprimăm protestul față de campania de calomnii îndreptată împotriva Ungariei. Denigrarea Ungariei de azi constă în inducerea în eroare a opiniei publice prin falsuri și minciuni care ilustrează inexistente amenințări la democrație, și propagă teama cu privire la partidele din actuala coaliție de guvernământ din Ungaria. Această coaliție, trebuie amintit, a fost aleasă în mod democratic, printr-o victorie răsunătoare, în anul 2010. Mulți jurnaliști, inclusiv din mass-media publică, ascund faptul de netăgăduit că actuala guvernare a salvat ţara din dezastruoasa ei stare economică şi dintr-un șomaj masiv, care au pus în pericol fizic existența națiunii ungare. Printre criticii si comentatorii ostili guvernului sunt persoane direct responsabile pentru aducerea Ungariei la un pas de colapsul economic. Este regretabil faptul că, atunci când au fost la putere, nu a existat nicio condamnare a politicilor lor iresponsabile din partea guvernelor europene, a agențiilor UE sau a Comisiei Europene.

Nu numai jurnaliştii, ci, de asemenea, Comisia Europeană, fac gesturi care sunt o intruziune în sfera principiilor etice și morale - ceea ce Comisia nu are nici autorizarea, nici competența de a o face. Justificarea acestui fel de acțiuni prin pretinsele încălcări ale toleranţei ori ale valorilor europene de către autoritățile ungare nu este susținută de fapte. Construirea vieţii unei națiuni pe temelia creștinismului este garanția celor mai înalte standarde posibile în activitatea atât a guvernului cât și a Parlamentului, în timp ce munca grea, democrația corectă, independența națională, toleranța și înțelegerea reciprocă sunt capabile de lucruri miraculoase. Creștinismul este cel pe care se bazează două mii de ani de tradiție europeană și de legiferare și care oferă cel mai bun model posibil pentru relațiile dintre oameni.

Urmându-i pe frații şi surorile noastre din Ungaria, facem prin prezenta scrisoare un apel la a se face public conținutul scrisorii lor şi ca adevărul să fie mărturisit. Acțiunile actuale ale jurnaliștilor, agențiilor guvernamentale europene și ale Comisiei Europene nu desenează doar o imagine falsă, ci acestea pot fi, de asemenea - cum s-a subliniat în scrisoarea deschisă din Ungaria - o amenințare la adresa independenței și suveranității unei națiuni libere. Într-adevăr, ele sunt un pericol pentru temeliile Uniunii Europene și ale civilizației europene ca atare, subminându-i coeziunea culturală, socială și economică și punând în pericol cursul integrarării europene.

Marele efort făcut de către societatea ungară spre a rezolva problemele sociale și economice ar trebui să îi aducă respectul și încrederea, și să fie susținută de către oamenii de bună-credință de pretutindeni. Îi felicităm din toată inima pe frații şi surorile noastre din Ungaria pentru succesul lor de până în prezent, pentru responsabilitatea și lupta lor. Le dorim curaj și perseverență în punerea în aplicare în viața publică a valorilor pe care le împărtășesc.

De asemenea, vă dorim vouă, frații şi surorile noastre din Ungaria, un sprijin activ din partea națiunilor libere europene pentru lăudabilele eforturi de a dezvolta țara voastră și a o face un loc mai bun.

Poznań, 07 mai 2013

Să aveţi succese şi victorii !

Președintele AKO
Profesor Stanisław Mikolajczak

2 comentarii:

Crystal Clear spunea...

F buna postarea. O s-o reiau si eu

Riddick spunea...

Intelectualii RO se împart în filfizonii deformaţi de GDSism şi de alianţocivism, şi "inginerii-şăibari" făcuţi de Partid din ţărani orăşenizaţi.


Postări populare